GlasserviceBrouwer.nl
Glasservice Brouwer b.v. Industrieterrein de Overmaat 8, Arnhem-Zuid. Tel: 026-32 72 200
Home
Contact
Leverings voorwaarden
Glas voorwaarden
Betalingen
Bezorgen / Afhalen
Overige
Glas toepassingen
Glas
Party
Vuurwerk
Hier bent u nu;
CARBID-SCHIETEN
Tafelbladen
Wij leveren de mooiste glazen tafelbladen op maat. Losse vrijdragende tafelbladen voor op een onderstel, of beschermbladen voor
tafels en kasten.
WIJ ZIJN GESTOPD MET DE VERKOOP VAN CARBID
Veiligheidsmaatregelen Carbid-schieten;

Bescherm gehoororganen;
•Knallen tijdens het carbid-schieten kan het gehoororgaan (ernstig) beschadigen. Het is sterk te adviseren oorbeschermers te dragen en omstanders te waarschuwen.

Gebruik geen oude of ongeschikte (melk)bussen;
•Roestplekken of andere zwakke plekken op een bus kunnen gevaarlijk zijn. Zo kan de bus open barsten tijdens de ontploffing, in plaats van de bal of deksel weg schieten. Zorg voor een onbeschadigde metalen of gietijzeren bus zonder lasnaden.

Voorkom vroegtijdige ontploffing in de bus;
•Zodra carbid reageert met water ontstaat acetyleengas. Acetyleengas is zeer licht ontvlambaar, een vonkje is genoeg. Zorg ervoor dat er geen vonkje of vuur vroegtijdig met het gas in aanraking komt. Gebruik bij het plaatsen van de deksel altijd een rubberen of houten hamer. IJzeren of stalen hamers kunnen een explosie teweeg brengen, terwijl de gebruiker de deksel nog aan het plaatsen is.

Voorkom schade door de deksel;
•Zorg dat er in het verlengde van de bus geen omstanders, auto's, bomen en/of andere duurzame objecten staan. Het is niet te controleren hoever de deksel zal vliegen. Gebruik een doek aan het deksel voor meer weerstand of verbind een touw tussen de bus en de deksel (minimaal 25 meter) om de vliegweg van het object te verkleinen. De deksel vervangen door een bal is sterk aan te raden. Deze maatregelen hebben geen invloed op het volume van de knal.

Ontsteek de bus op een juiste manier;
•Het komt voor dat bij het aansteken de reactie alleen buiten de bus plaatsvindt. Dit resulteert vaak in een klein vlammetje uit het gaatje in de achterkant van de bus. In deze situatie kan de vlam echter opeens overslaan naar de binnenkant van de bus. Indien dit niet gebeurt, kan met een hamer een klein tikje worden gegeven tegen de bus. Dit is voldoende om de vlam te laten overslaan.

Zorg voor een stabiele ligging van de bus;
•Graaf de bus gedeeltelijk in of gebruik een autoband voor een stabiele ligging van de bus. Houd de bus niet vast of ga er niet op zitten tijdens de ontsteking. De bus kan een krachtige terugslag geven.

Voorkom overlast;
•Precieze regels betreffende het carbid-schieten verschillen per gemeente en zijn landelijk niet vastgesteld. Echter is de politie bekend met deze sport en zorgt carbid-schieten voor wat geluidsoverlast. Het is onverstandig het carbid-schieten uit te voeren buiten de nacht waarin de jaarwisseling plaatsvindt. Sla altijd de gemeentelijke bepalingen over carbid-schieten er op na. Hier staat vaak vermeld waar en wanneer het toegestaan is om melkbusschietend uit te voeren.

Begeleid onervaren carbidschieters;
•Onervarenheid kan gevaar opleveren. Begeleid mensen die weinig of nooit carbid hebben geschoten. Carbid-schieten kan risico opleveren voor de schieter en omstanders indien er niet juist gehandeld wordt.
Handleiding voor carbid-schieten;

Carbid-schieten is veilig indien het op een juiste manier wordt toegepast. Hieronder staat hoe het carbid-schieten op de beste manier kan worden uitgevoerd.

Benodigdheden;
Melkbus.
Een goede melkbus is van staal en heeft een inhoud van circa 30 liter. Zorg ervoor dat de bus geen roestplekken of andere zwakke plekken heeft. De explosie zoekt de zwakste plek van de bus op. Dit behoort de opening te zijn. Boor in het midden van de onderzijde van de melkbus een kleine opening (6 mm is voldoende). Deze opening is nodig om het acetyleengas te ontsteken (zie hieronder).

Voetbal of deksel.
Het plaatsen van een voetbal in de opening van de melkbus is veiliger dan het plaatsen van een deksel op de melkbus. Bij de explosie schiet de afsluiting van de opening met harde kracht weg tot wel 150 meter.

Water.
Door water aan het carbid toe te voegen treedt een chemische reactie op. Hierbij komt het nodige acetyleengas vrij, dat de knal veroorzaakt na ontsteking. Per knal is een hoeveelheid water van ongeveer een borrelglaasje voldoende.

Gasbrander of fakkel.
Acetyleengas explodeert zodra het wordt bloot gesteld aan vuur. Via een kleine opening aan de achterzijde van de (melk)bus kan het ontstane acetyleengas contact maken met vuur. Enige afstand houden tijdens het afsteken is aan te raden. Dit lukt goed met de juiste gasbrander of fakkel.

Carbid.
Voor een goede knal in een melkbus van 30 liter wordt circa 50 tot 60 gram carbid omgezet in acetyleengas. Met één tot twee kilogram carbid kan er een hele middag geknald worden.

Werkwijze
Kies een geschikte locatie Een geschikte omgeving voor het carbid-schieten is een open veld buiten de bebouwde kom. Houd er rekening mee dat bij het knallen de geplaatste bal of deksel wel 50 tot 150 meter ver weg kan schieten. Daarnaast is een plek buiten de bebouwde kom ook aan te raden in verband met geluidsoverlast. Het is verstandig bij de gemeente te informeren. Veel gemeenten hebben een aangewezen plek waar op gezette tijden carbid-schieten is toegestaan.

Plaats de bus.
Plaats de opening van de bus richting een open ruimte. Hanteer een afstand van 300 meter vanaf de dichts bijzijnde bebouwing en wegen. Gebruik een autoband of graaf de bus in, zodat deze tijdens het knallen niet van zijn plaats kan schieten.

Plaats het carbid.
Plaats 200 à 300 gram aan carbidbrokken onderin de bus. Bij toevoeging van de juiste hoeveelheid water wordt slechts 50 à 60 gram omgezet in gas. Echter wordt de tijd van de reactie verhoogd door deze hoeveelheid aan carbid in de bus te plaatsen. Na de explosie is het resterende carbid herbruikbaar.

Voeg water toe.
Voeg 50 tot 75 ml water toe aan het carbid in de bus (het volume van een borrelglaasje). Te veel of te weinig water geeft een slechter resultaat. Onmiddellijk treedt de nodige gasvorming op met een sissend geluid.

Sluit de bus af.
Sluit de bus af met een bal of deksel, zodra het water is toegevoegd. Het is sterk aan te raden om een bal te gebruiken. Mocht de sluiting onverhoopt iemand of een object raken tijdens het knallen, dan is de schade velen malen beperkter bij het gebruik van een bal. N.B.: een bal als afsluiting knalt even hard als een deksel. Wordt er toch een deksel geplaatst, dan is het uitermate verstandig daarbij een houten of rubberen hamer te gebruiken. IJzeren hamers veroorzaken vonken, waardoor de bus vroegtijdig tot ontploffing kan worden gebracht.

Ontsteek het acetyleengas.
Nadat het water is toegevoegd en de bus is afgesloten, heeft de reactie die optreedt ongeveer 45 tot 60 seconden nodig om het explosieve acetyleengas te ontwikkelen. Gebruik vervolgens een brandende fakkel of een geschikte gasbrander om het gas te ontsteken. Houd de vlam dicht bij de opening in de bodem van de bus. Met een harde knal schiet de bal of deksel met forse snelheid tientallen meters het open veld in.

Na het carbid-schieten.
Laat de bus open na het carbid-schieten. Hierdoor kan het achtergebleven gas ontsnappen. Carbid reageert met het vocht dat in de lucht zit. Berg het daarom op in een water- en luchtdichte omgeving (niet de afgesloten melkbus, maar in een goed afsluitbare kunststoffen of metalen busje).
Melkbus-schieten;

Design by Brouwer
Copyright Glasservice Brouwer b.v.